O autorze


mgr Małgorzata Więczkowska
  
Pedagog, medioznawca, nauczyciel dyplomowany. Zainteresowania i główne kierunki pracy to pedagogika medialna, zwłaszcza wychowanie do mass mediów, manipulacja i zagrożenia oraz profilaktyka medialna.
Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych i kursy dla nauczycieli, katechetów i rodziców w Polsce i zagranicą. Autorka licznych artykułów i recenzji w czasopismach oraz pracach zwartych. Autorka bierze czynny udział w Konferencjach Naukowych. Współpracuje z mediami. Uczestniczka cyklu audycji radiowych i telewizyjnych.
Przygotowuje prace doktorską dotyczącą przekazów medialnych skierowanych do dzieci i młodziezy.

Publikacje autorki dotyczące pedagogiki mass mediów:

1. Nowa Szkoła nr 4 / 1999, recenzja książki – Adam Lepa, Pedagogika mass mediów,
2. Media a Edukacja. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pod red. Wacława Strykowskiego, Poznań 2000; Japońska manga i jej skutki pedagogiczne, s. 120-129
3. Przedszkole wczoraj, dziś i jutro. Materiały z I Konferencji Wychowania Przedszkolnego, Łódź 2001; Czy japońska manga wychowuje?, s. 4-11
4. Wszystko dla Szkoły 6 / 2001; Znaczenie logosfery w edukacji językowej - wykorzystanie technik Celestyna Freineta, s. 1-4
5. Sekty i Fakty 2/2001, W magicznym świecie pokemonów.ABC japonskiej mangi, s. 24- 29
6. Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. Bogusław Śliwerski, Kraków 2001, Wpływ japońskiej mangi na dzieci i młodzież, s.87-99
7. Wychowawca Nr 7- 8 / 2002, Manga i anime, s.30-32
8. Zeszyty Katechetyczne Nr 29, Szczecin 2003, Przemoc w różnych środowiskach ze szczególnym uwzględnieniem mediów, s. 63 – 83
9. Zeszyty Katechetyczne Nr 30, Szczecin 2003, Rady dla rodziców i wychowawców dotyczące korzystania z mass mediów, s. 170 – 181
10. List do Pani Nr 5/2006; Internet a dzieci, cz. I , s.17
11. List do Pani Nr 6/2006; Internet a dzieci, cz. II , s.18 -19
12. List do Pani Nr 7-8/2006; Internet a dzieci, cz. III, s. 14
13. List do Pani Nr 9/2006; Internet a dzieci, cz. IV, s. 13
14. Edukacja Zdrowotna. Kwartalnik Naukowy WSEZ vol. 3 Nr 4/2006, Komputer w rodzinie - wyzwaniem dla edukacji medialnej, s. 97 -110
15. Edukacja Zdrowotna. Kwartalnik Naukowy WSEZ vol. 4 Nr 1/2007, W pułapce szklanego ekranu – media a uzależnienia, s. 115-118
16. Rodzina Radio Maryja Nr 7- 8/ 2007; Gry komputerowe – niewinna zabawa czy zagrożenie?, s.30-32
17. Edukacja Zdrowotna. Kwartalnik Naukowy WSEZ vol. 4 Nr 2/2007, Internet w życiu rodzinnym – szanse i zagrożenia, s. 135-146
18. Edukacja Zdrowotna. Kwartalnik Naukowy WSEZ vol. 4 Nr 2/2007, Recenzja książki: Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik -Jaworska, Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, s.229-233
19. Rodzina Radio Maryja Nr 10/2007; Internet w rodzinie – szanse i zagrożenia,s.32-33
20. Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością (red.) Rynio A., KUL Lublin 2007, Japońska manga zagrożeniem dla chrześcijańskiego wychowania, s. 584- 602
21. Rodzina Radio Maryja Nr 11/ 2007; Dziecko w sieci - czyli o uzależnieniu od internetu, s. 18-19
22. Rodzina Radio Maryja Nr 1/ 2008; Telewizja - przyjaciel czy wróg dziecka?,s. 22-23
23. Rodzina Radio Maryja Nr 2/ 2008; Czy wiesz, jakie kreskówki fascynują Twoje dziecko? s.58-59
24. Nasz Dziennik Nr 47, 25 lutego 2008;Świat mangi i anime ubogaceniem czy zagrożeniem, s.12-13
25.Rodzina Radio Maryja Nr 3/ 2008; Prasa dziecięca i młodzieżowa - jak wykorzystywać szanse i unikać zagrożeń; s. 22-23
26. Rodzina Radio Maryja Nr 4/2008; W.I.T.C.H. - przewodnik po wiedzy ezoterycznej. Czy wiesz, co czyta Twoje dziecko?; s. 18-19
27. Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, red. Bożena Muchacka, Kraków 2008;  Japońska manga - wyzwaniem dla edukacji medialnej w rodzinie, s. 333-348 
28. Rodzina Radio Maryja Nr 5/2008; Telefon komórkowy szanse i zagrożenia dla dzieci i młodzieży, s. 18-19
29. Rodzina Radio Maryja Nr 6/2008; Dziecko w świecie radia- dzwięki z wyobraźnią, s. 16-17
30. Rodzina Radio Maryja Nr 7-8/2008; Reklama a młody odbiorca, 42-43
31. Rodzina Radio Maryja Nr 9/2008; Przemoc medialna a wychowanie dzieci i młodzieży, s. 18-19
32. Rodzina Radio Maryja Nr 10/2008; Przemoc w mediach, s.14
33. Rodzina Radio Maryja Nr 11/2008; Jak ochronić dzieci i młodzież przed przemoca medialną, cz.1, s. 14
34. Rodzina Radio Maryja Nr 12/2008; Jak ochronić dzieci i młodzież przed przemoca medialną, cz.2 , s. 14
35. Edukacja Zdrowotna. Półrocznik Naukowy WSEZ vol. 6 Nr 2/2008; Japońska manga - ubogaceniem czy zagrożeniem dla wychowania?, s. 19-32
36. Rodzina Radio Maryja Nr 1/2009; Edukacja medialna wyzwaniem XXI wieku, s. 14
37. Rodzina Radio Maryja Nr 2/2009; O tym, jak ważne są SŁOWA; s.40-41 
38. Rodzina Radio Maryja Nr 3/2009; Dlaczego warto czytać książki, s. 40-41
39. Sygnały Troski Nr 3/2009; Uzależnienie od gier komputerowych. Netoholizm. Uzależnienie od hazardu, s.8-10
40. Rodzina Radio Maryja Nr 4/2009; Uzależnienie od telewizji - czy jest możliwe?; s. 40-41
41. Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku, (red.) Halina Gajdamowicz, IMPULS Kraków 2009, Nauczyciel wobec obrazów destruktywnych w filmach animowanych dla dzieci i młodzieży, s. 304-320
42. Rodzina Radio Maryja Nr 5/2009; Cyberbullying - przesladowanie w internecie, s. 42-43
43. Rodzina Radio Maryja Nr 6/2009; O oddziaływaniu mediów cz.1, s. 18 -19
44. Rodzina Radio Maryja Nr 7-8/2009; O oddziaływaniu mediów cz.2, s. 16 -17 
45. Rodzina Radio Maryja Nr 9/2009; Wiadomości telewizyjne - informują czy manipuluja?, 
46. Sygnały Troski Nr 9/2009; Protezy mocy, s.6-7
47. Rodzina Radio Maryja Nr 10/2009, Reality show czyli podglądanie na ekranie, s. 12-13
48. Rodzina Radio Maryja Nr 11/2009; Talk show czyli rozmowy w toku, s. 12-13
49. Magia, okultyzm, wróźbiarstwo - cała prawda, pod red. ks. Grzegorz Sokołowski, PWT Wrocław 2009; Medialna atrakcyjność neopogaństwa w przekazach dla dzieci i młodzieży, s. 81-104
50. Rodzina Radio Maryja Nr 12/2009; E-hazard a uzależnienie, s.42-43
51. List Domowego Kościoła Nr 117, III-IV 2010, Co w świecie mediów zagraża naszym dzieciom?, s. 67-69
52. Być dla Innych. Kwartalnik o wychowaniu Nr 3(42) 2010; Dziecko w sieci, s. 74-86
53. Sygnały Troski NR 10/2010; Szkoła wiedźm i czarownic; s. 12-13
54. Być dla Innych. Kwartalnik o wychowaniu Nr 4(43) 2010; Gry komouterowe - niewinna zabawa czy zagrożenie?; s. 49-61
55. Kwartalnik eSPe. Szukającym Powołania, Nr 92 (1/2011); W sieci - uzależnienie od internetu, s. 25-29
56. Uczeń wobec wyzwań współczesności, (red. A. Rogalska-Marasińska, B. Banasiak, WUŁ 2010, Fani mangi i anime - analiza zjawiska, s. 105-117
57. Eleuteria Nr 87 (3)2011,
Media jako środowisko wychowawczei ich wpływ na wychowanie i formację dzieci i młodzieży,
58. Przewodnik Katolicki Nr 7/2012, Kiedy bajka krzywdzi, s.
59. Sygnały Troski, Nr 3/2012, Telewizor to intruz przy stole, s.24-25
60. Sygnały Troski, Nr6-7/2012, Dobranocka czy koszmaronocka?, s.
61. Co wciąga twoje dziecko, WydawnictwoM, Kraków 2012
62. Miesięcznik Egzorcysta ,Nr 4/2012, Wiedza Tajemna dla dzieci, s.8-9
63. Wychowawca, Nr 6/2013,
Niewinne buzie i rozmarzone oczy. Manga i anime na polskim rynku., s.20-21
64.
Media Convergence - Approaches and Experiences,(ed.) R. Szczepaniak,
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2013. 281 pp., Małgorzata Więczkowska: The community of manga and anime fans - a new type of subculture in Poland
65. Konwergencja Mediów - orientacje i praktyki badawcze, (red.) R.Szczepaniak, Gdynia 2013., 
Małgorzata Więczkowska: Społeczność fanów mangi i anime – nowy typ subkultury w Polsce, s.277-286
66.
Materiały z Konferencji - Współczesne wyzwania wobec wychowania, Siedlce 2014; Świat mediów od informacji do manipulacji, s. 267-284; Gry komputerowe wirtualny plac zabaw, s. 285-303
67. Miesięcznik Egzorcysta Nr 7/2014
, Co można znaleźć w kreskówce czyli japoński sposób na porno bajkę, s. 10-13
68. Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 5 (131) 2014, WITCH
69. Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 6 (132) 2014; Harry Potter, s.60-61

70.Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 1 (133) 2015; Monster High, s.60-61
71. Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 2 (134) 2015; Oswajanie z brzydotą, s. 42- 43
72. Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowy
m, Nr 3 (135) 2015; Elektroniczna niańka, s. 54-55
73. Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym,
Nr 4 (136) 2015; Magiczne kolonie, s. 56 -57

74.Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 5 (137) 2015; Aikido - sport czy inicjacja, s. 53-55
75. Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 6 (138) 2015; Zgubna wiara w czerwona nitkę, s. 49-52
76. Różaniec. Miesięcznik Formacyjny, Nr 9 (759) 2015, Jak mądrze wychowywać?, s. 10-11
77. Dzieci i młodziez a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. Przenikanie światów. Literackie systemy wierzeń w rtealnym swiecie naszych dzieci , t. II, red. I. Kamiński, j. Perszon, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń 20144;
Harry Potter - szkoła magii i okultyzmu. Przestrogi dla rodziców, s. 49-58
78. Dzieci i młodziez a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. Samotne w Video - i Cyberprzestrzeni..., t. III, red. I. Kamiński, j. Perszon, J. Kulwicka-Kamińska,Toruń 2014, Manga i anime - przeszłość i teraźniejszość japońskiego komiksu i filmu animowanego, s. 55-82
79. Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 1/2016, Fascynacja złem - o Minionkach słów kilka, s. 62-63
80.
Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 2/2016, Symbolika okultystyczna, amulety i talizmany, s. 56-59
81.
Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 3/2016, Magia ukryta w pierścieniu Atlantów, s.56-57
82.
Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 4/2016, Magiczne bransoletki i różańce Shamballa, s. 56-59
83. Nasz Dziennik, Nr 186, 10 sierpnia 2016, Inwazja Pokemonów, s.13-14
84. Nasz Dziennik, Nr 211, 9 września 2016,
Pokemony jak narkotyk, s.18-19
85. Magiczne symbole- czy znasz ich znaczenie? Znajomość semantyki okultystycznej profilaktyką w praktyce pedagogiczno-katechetycznej,w: Przykłady profilaktyki psychomanipulacji tom. III, w serii: Manipulacja, sekty i alternatywne formy religijności - w kierunku profilaktyki społecznej, red. Jan Perszon, Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, Ireneusz Kamiński, Toruń - Wrocław 2015, s.61-89
86. Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 6/2016, Przejaw kryzysu wiary, s. 60-63
87. Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 1/2017, Kieszonkowe Potwory, s.58-61
88. Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 2/2017, Antystresowe kolorowanki. Niewinna moda czy zagrożenie duchowe?, s. 58-60
89. Nasz Dziennik, Nr 1, 2 stycznia 2017, Tatuaże niewinna moda czy zagrożenie?, s. 17
90. Któż jak Bóg. Dwumiesięcznik o Aniołach i życiu duchowym, Nr 4/2017, Homeopatia - alternatywna czy fałszywa terapia ? 
Publikacje autorki dotyczące wychowania przedszkolnego i szkolnego:
1.Wszystko dla Szkoły nr 12 / 96,  Odkrywanie świata. Pedagogika Celestyna Freineta;Scenariusze zajęć: Zabawy improwizowane z siatką.; Podróże do tajemniczej krainy. s. 4-5
2. Wszystko dla Szkoły nr 4 / 97,
Zielone przedszkole w Małeczu.    
Scenariusze zajęć – Zabawa „Leśna wędrówka”, Zabawa tropiąca „ Poszukiwanie Krasnala Hałabały”, Zabawa „ O czym marzy las” .   s. 7-8
3. Wszystko dla Szkoły nr 5 / 97, Dobrze, że jesteś... relacja z pracy świetlicy środowiskowej. Scenariusz zajęć - Tworzymy wspólnotę. s.10 4.Wszystko dla Szkoły nr 10 / 97; Pozwólmy dziecku tworzyć swobodnie s.11,Scenariusze zajęć – Jesteś kroplą jesiennego deszczu.; Jesteś jesiennym listkiem.; Moja szkoła w głębinach morskich. s.12
5.Wychowanie w przedszkolu nr 1 / 98; Techniki Celestyna Freineta w przedszkolu. s. 46 –50
6. Biuletyn Ekoforum czyli sposób na edukację ekologiczną w łódzkich szkołach i przedszkolach, Łódź,  28 IV 1998 r., WODN;   Ekologiczna przygoda na zielonym przedszkolu s. 47-50
7.
Wychowanie w przedszkolu nr 8 / 98; Przygoda na „ zielonym przedszkolu” s. 621- 623

8. Łódź – moja mała ojczyzna. Materiały do edukacji regionalnej w przedszkolu. Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1999, A4, 98 stron  - pod red. Małgorzaty Bury, Małgorzaty Więczkowskiej, Beaty Wosińskiej
9. Grupa i zabawa nr 2/ 99; Podróż do bajkowego lasu, s.18-23
10.
Wychowanie na co dzień nr 1-2/ 2000; Wrażenia z hospitacji w przedszkolach niemieckich, s. 33-34

11.
Wychowanie w przedszkolu 9/ 2000; Wrażenia z Fritzral , s. 533- 534
12.Wychowanie w przedszkolu 10 / 2000; Tworzymy swobodne teksty, s. 611- 613
13.Grupa i zabawa 3/2001; Podróż do Betlejem, s. 40-41; Podróż do krainy wesołej zabawy, s. 42-44
14.Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej, (red.) Kędzior-Niczyporuk E., Lublin 2006; Podróż do Bajkowego lasu, s. 63-67  


Współpraca i szkolenia:


Współpraca z ośrodkami szkoleniowymi:
 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Łódź
 • Kuratorium Oświaty, Łódź
 • Sekcja Katechetyczna Kuria Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin
 • Niepubliczny Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Rafael, Kraków
 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Garwolin
 • Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Ozorków
 • Firma Edukacyjna BENEFAC, Łódź
 • Centrum Służby Rodzinie, Łódź
 • Sekcja Katechetyczno-Pedagogiczna, Kuria Metropolitarna,Warszawa
 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Piotrków Trybunalski
 • Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pro Formatione, Warszawa
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Warsztaty w Drodze, Zielona Góra
 • Wydział Katechetyczny, Kuria Metropolitarna, Wrocław
 • Wydział Katechetyczny, Kuria Płocka, Płock
 • Wydział Katechetyczny, Diecezja Włocławska, Włocławek
 • SUTW, Łódź
 • Centrum ARRUPE, Gdynia


Szkolenia w placówkach oświatowych, m.in.:

Prelekcje dla rodziców w placówkach oświatowych, m.in.:


Szkolenia i prelekcje dla różnych grup:
 • Verein der Polnischen Katholischen Familien in Österreich, Wien 2008
 • Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Austrii, Wiedeń 2008
 • Polska Misja Katolicka, Wiedeń 2008
 • Rodziny Polonijne ze Wschodniej i Zachodniej Europy, Warszawa 2007
 • Domowy Kościół, Zakrzów k./Kalwarii Zebrzydowskiej - 2006, 2007
 • Domowy Kościół, Spała - 2007, 2010
 • Domowy Kościół, Łódź 2005, 2011, 2016, 2017
 • Domowy Kościół, Poznań 2010
 • Domowy Kościół, Olsztyn 2010
 • Domowy Kościół, Skorzeszyce k./Kielc 2011
 • Domowy Kościół, Ochotnica Gorcowe 2011, 2012, 2013
 • Domowy kościół, Trąbki  Wielkie 2012
 • Domowy Kościół, Kodeń 2014, 2015, 2016, 2017
 • Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Łódź
 • Siostry Służebniczki Dębickie, Dębica - Gostyń - Krościenko 2010
 • Siostry Służebniczki Wielkopolskie, Luboń 2008, 2009, 2010
 • Siostry Elżbietanki, Puszczykowo 2009, 2010
 • Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, Łomianki 2011, 2013, 2015
 • Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny UPJPII, Kraków 2011, 2013
 • Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Mościska, Ukraina, 2013
 • Szkolenie Nauczycieli, Berdyczów, Ukraina 2013

Współpraca z mediami:
 • Radio Maryja - 2005 - 2013, 2016, 2017
 • Telewizja Trwam - 2009-2014, 2017
 • Radio Zamość - 2013, 2015
 • Radio Niepokalanów - 2005, 2006, 2013
 • Radio Jasna Góra - 2013, 2014
 • Tygodnik Niedziela - 2010, 2013, 2014
 • Radio Wawa - 2015
ższyaaaaaaaaaaaaaaa  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

                                                                 
Udział w konferencjach naukowych:

1. Edukacja językowa i matematyczna dzieci. II Ogólnopolska Konferencja, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEM, Sopot - 19 –21 V 1999r.
udział czynny – referat nt. Znaczenie logosfery w edukacji językowej – wykorzystanie technik Celestyna Freineta 

2. Media a Edukacja. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa UAM, Poznań 8-11 IV 2000r. 
udział czynny – referat nt. Japońska manga i jej skutki pedagogiczne

3. Edukacja językowa i matematyczna dzieci. III Ogólnopolska Konferencja Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEM, Sopot - 7-9 VI 2000r.
udział czynny – referat nt. Japońska manga a edukacja językowa

4. Przedszkole wczoraj, dziś i jutro. Konferencja Wojewódzka, Kuratorium Oświaty, Łódź - 22 czerwiec 2001 r.
udział czynny referat nt.: Czy japońska manga wychowuje?

5. Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku. IV Międzynarodowa Konferencja - Edukacja Alternatywna Uniwersytet Łódzki, Łódź - 17-19 X 2001 r.
udział czynny referat nt.: Wpływ japońskiej mangi na dzieci i młodzież 

6. Przemoc w Internecie – dzieci w zagrożeniu. Konferencja Naukowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi - 13 XII 2005r. 
udział czynny – referat nt.: Komputer i Internet w rodzinie

7. Szczyt w sprawach Rodzin. Konferencja i Warsztaty – Centrum Służby Rodzinie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Łódź – 19 V 2006r.
udział czynny – prowadzenie warsztatu nt. Internet i komputer w rodzinie – jak przygotowywać do korzystania z mediów?

8. Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa KUL Lublin - 15 XI 2006r. 
udział czynny – referat nt.: Japońska manga zagrożeniem dla wychowania chrześcijańskiego

9. Dobre media. Konferencja i Warsztaty – Centrum Służbie Rodzinie, Łódź – 30 XI 2006r.
udział czynny – referat nt: Specyfika współczesnych mediów elektronicznych
4, 6, 7 grudzień 2006 – Dobre Media - prowadzenie warsztatów dla uczestników konferencji

10. Współczesne poradnictwo wobec zagrożeń i patologii. Konferencja Naukowa Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej, Łódź - 30 V 2007r. 
udział czynny – referat nt: Japońska manga – ubogaceniem czy zagrożeniem dla wychowania?

11. Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania. Konferencja Naukowa PAT Kraków – 21 VI 2007r. 
udział czynny – referat nt: Japońska manga – wyzwaniem dla edukacji medialnej w rodzinie

12. Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Uniwersytet Łódzki - 19-20 XI 2007r.
udział czynny – referat nt.: Obrazy destruktywne w filmach animowanych dla dzieci i młodzieży

13. Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku. „Pomiędzy manipulacją psychiczną, fizyczną i duchową”. Ogólnopolska Sesja Naukowa, Gdańsk - 8 XII 2007r. 
udział czynny - referat nt: Manipulacja intelektualna w komiksach, filmach i grach komputerowych dla dzieci i młodzieży

14. XXIV Ogólnopolskie Forum Młodych. Magia, okultyzm, wróźbiarstwo. WSD, PWT Wrocław, 20-22 XI 2008r.
udział czynny- referat nt: Medialna atrakcyjność ideologii neopogaństwa w przekazach medialnych dla dzieci i młodzieży

15. Akademia Promocji Filmu, Systemy oznakowania produktów audiowizualnych dla dzieci i młodziezy, Gdynia 14 IX 2009r.
udział czynny - referat nt: Dziecko wśród mediów czyli o potrzebie edukacji medialnej w rodzinie i szkole

16. Uczeń wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Uniwersytet Łódzki 19-20 XI 2009r.
udział czynny - referat nt: Fani mangi i anime - analiza pedagogiczna

17. Dzieci i młodzież w wirtualnym świecie. Zagrożenia i szanse, Konferencja Metodyczna,
Fundacja Czyste Serca, Zakład Nauk o Rodzinie Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz 18 III 2010r.
udział czynny - referat nt: Gry komputerowe niewinna zabawa czy zagrożenie?


18. Konwergencja mediów - Media convergence – Medienkonvergenz,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Filozoficzna „Ignacjamum”, Kraków, 17-18 marca 2011 r.
udział czynny - referat nt. Społeczność fanów mangi i anime: nowy typ subkultury w Polsce (The Community of Manga and Anime fans: a New Type of Subculture in Poland)

19. Konferencja
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Książka w artystycznym formacie, 3 pażdziernik 2012r.
udział czynny - referat:"Dziecko w świecie obrazów" .

20. Dzieci i młodzież jako ofiary sekt, Toruń, 15 listopad 2012r.
udział czynny - referaty: 1. Ukryte zagrożenia w przekazach medialnych dla dzieci i młodzieży
2. Manga i anime - ubogaceniem czy zagrożeniem?

21. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na progu XXI wieku, Gdańsk UG, 23-25 listopad 2012r.
udział czynny - referaty: 1. Nowe bożki cz. 1: manga i anime - dlaczego
fascynują?
2. Nowe bożki cz. 2: Ukryte zagrożenia wychowawcze w przekazach medialnych

22. Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary ITPiK KULJPII, Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła w Lublinie, 21-22 styczeń 2013r.
udział czynny - referat: Dziecko uformowane wpływami kultury neopogańskiej odbiorcą rekolekcji

23. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na progu XXI wieku, Gdańsk UG, 23-25 listopad 2016r.
udział czynny - referaty:
1. Pokolenie pochylonych głów: smartfony i tablety - szanse, zagrożenia i alternatywy
2. Fenomen Pokemona przykładem ekspansywnego marketingu